youtube-Boring-Lecture

מהו "מודל היסטורי"? ולמה לדעתי משרד החינוך כשל בתפקידו?

ביום מן הימים אני אעביר לתלמידי תיכון הרצאות חינוכיות מרתקות… אם אתם זוכרים, לפני שנה בערך הוצאתי מאמר, בעלון המופץ לציבור הכיפות הסרוגות בכל שבוע, בשם "יוטיוב – הסיפור מאחורי הצינור". במאמר נתתי סיפור רקע על איך נוצר יוטיוב, דיברתי …